FORGOT YOUR DETAILS?

Solar Termal Enerji

Doğal Dolaşımlı Açık Devreli Sistem

Açık devreli sistemlerde toplayıcıda dolaşan su aynı zamanda kullanma suyudur. Toplayıcıda ısınan su depoya gelir ve depodan da kullanılacak olan yerlere gönderilir. Kullanım suyu toplayıcıda dolaştığı için antifrizli su kullanma imkânı yoktur. Bu yüzden kış aylarında dış ortam sıcaklığı sıfırın altına düşen yerlerde suyun mutlaka kış aylarında boşaltılması gerekir. Aksi takdirde su donar ve sistemde çatlama ve hasarlar meydana getirir.

Solar Termal Enerji

Zorlanmış Dolaşımlı Sistemler

Zorlanmış dolaşımlı sistemler açık devreli de yapılabilmekle beraber daha çok kapalı devreli sistemlerde kullanılır. Zorlanmış dolaşımlı sistemlerde toplayıcı ile depo arasında ki su dolaşımı sirkülâsyon pompası ile sağlanır. Bu yüzden deponun toplayıcıdan daha yukarıda olmasına gerek yoktur. Hatta depo toplayıcıdan aşağıda, çatı arasında ya da daha alt katlarda uygun bir yere konulabilir. Sirkülâsyon pompaları basınçlı pompalar olmadığından, sisteme suyun doldurulması kullanım suyu tesisatı ile gerçekleşir. Sirkülâsyon pompalarının basıncı toplayıcı ile depo arasında ki bağlantı borularında ki basınç kayıplarını karşılayacak kadar olması yeterlidir

 

Solar Termal Enerji

Boyler ve Sirkülasyon Pompası

Solartermal Enerji

Zorlanmış Dolaşımlı Sistem Animasyonu

TOP