FORGOT YOUR DETAILS?

Isı Pompaları

Isı pompaları enerji kaynaklarına göre hava kaynaklı, toprak kaynaklı ve su kaynaklı olarak üç temel grupta ayrılır.
Artan çevre kirliliği ve küresel ısınmayla birlikte alternatif enerji kaynaklarına yönelim artmaktadır ve günümüzde enerji maliyetlerinin artması enerjinin doğru kullanımını ve tasarrufu ön plana çıkarmaktadır. Çevreyi kirletmeyen, doğa dostu ürün teknolojileri ile hem yaşadığımız dünyayı korumakta hem de düşük enerji maliyetleri ile avantaj sağlamakta.

TOP