FORGOT YOUR DETAILS?

ISI KAYNAKLARI

Isıtma/sogutma sektörünün gelecegini iki temel unsur belirleyecektir. Birincisi klasik enerji kaynaklarındaki azalma ve buna bağlı olarak bu enerji kaynaklarının fiyatının gittikçe artması. Bu nedenle de enerji maliyetlerinin ısıtma soğutma sistemlerinin seçimini ve kullanımını etkileyen en önemli parametrelerden biri olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle enerji maliyetlerindeki artış daha verimli cihaz ve sistemlerin kullanılması gerekliliğini doğurmuştur. $kincisi Fosil yakıtların kullanılması sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği ve küresel ısınma. Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan ürünler insan sağlığını ve doğayı tehdit etmektedir.

 

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMA ÇEŞİTLERİ

Toprak altına 3-4 metre kadar inildiginde sıcaklık yaz – kıs çok az bir farklılık göstermekte ve sonsuz bir kaynak sağlamaktadır. İskandinav ülkelerinde, Kanada ve Amerika da toprak altına yatay veya dikey döşenmis borular ile enerji temini, 50 yıla yakın süredir kullanılmakta olan ve binlerce ünitenin çalısır vaziyette oldugu örnekler içermektedir. Genel uygulama, kullanılacak üniteler için gerekli olan toplam enerji atımına ve toprak yapısına uygunolarak hesaplanan polietilen boruların toprak altına yerlestirilmesi ve bunun içinden sistem suyunun sirküle edilmesidir.

DİKEY SONDAJ UYGULAMASI

Sondaj makineleri ile açılan kuyulara borular dikey olarak sarkıtılır. Kuyu çapı 10 cm -20 cm arasındadır. Kullanılan boruların çapı ¾ ile 11/2 arasında degisir. Kuyu derinlikleri kuyu açma sırasında karşılaşılan toprak tabakalarına bağlı olarak 30 m -150 m arasında değişebilir. Açılan kuyular arasında sağlıklı bir ısı transferi için min 3.5 m, tercihen 6 m bırakılmalıdır. Borulama sonrasında kuyuların üzerine bina yapılabilir, beton veya asfalt dökülebilir. Dikey borulamanın yatay borulamaya göre boru maliyeti daha düşük ancak isçilik maliyeti daha yüksektir. Soğutma öncelikli sistemlerde tercih edilir.

TOP